Jeśli chcesz być psychoterapeutą, który:

  • posiada kompetencje: wiedzę, umiejętności i doświadczenie,
  • czuje się pewnie w swojej roli,
  • rozumie cel swojej pracy i znajduje w niej głęboki sens,
  • jest świadom zakresu i granic swojej odpowiedzialności osobistej i zawodowej

jeśli szukasz:

  • filozofii, na której mógłbyś oprzeć swoją pracę z ludźmi,
  • obszarów łączących Twoje kompetencje z potrzebami Klientów,
  • miejsca, w którym wzmocnisz swoje kompetencje i poszerzysz wiedzę na temat skutecznej pracy z osobami DDA

to trafiłeś we właściwe miejsce

Rada Programowa Szkoły