Rekrutacja na kolejną edycję jest otwarta - zapraszamy do przesyłania zgłoszeń.

Do Szkoły zapraszamy absolwentów uczelni wyższych II stopnia (dyplom w dziedzinie nauk społecznych), a także, w uzasadnionych okolicznościach, absolwentów innych kierunków studiów wyższych.

Rekrutacja odbywa się dwustopniowo poprzez:

  • wypełnienie ankiety kwalifikacyjnej, dostępnej po kliknięciu w przycisk "aplikuj teraz" widoczny poniżej
  • udział w rozmowie kwalifikacyjnej przed rozpoczęciem pierwszego zjazdu w Szkole (koszt rozmowy kwalifikacyjnej – 120 zł).

Koszt Szkoły Psychoterapii DDA

Rok kształcenia Zawartość Ilość godzin Cena
I 9 zjazdów + trening interpersonalny 139 godzin szkoleniowych 7700 zł
II 8 zjazdów + trening terapeutyczny 200 godzin szkoleniowych 8500 zł
III 8 zjazdów + trening rozwoju osobistego 200 godzin szkoleniowych 8500 zł
IV 8 zjazdów + trening umiejętności rozstawania się 200 godzin szkoleniowych 8500 zł
W trakcie IV roku Superwizja indywidualna 10 godzin szkoleniowych – fakultatywnie 180 zł/godz.
Koszty przedstawione w tabeli dotyczą I - VI edycji Szkoły Psychoterapii DDA.

Koszt udziału w Szkole Psychoterapii DDA obejmuje udział w zajęciach oraz w treningach wyjazdowych (w tym nocleg i wyżywnienie).W ramach opłaty odbywają się wszystkie superwizje przypadków klinicznych wymagane do ukończenia Szkoły. Czesne zawiera również opłatę za egzamin końcowy i nie zmienia się przez cały czas trwania szkolenia.

W ramach opłaty odbywają się wszystkie superwizje przypadków klinicznych wymagane do ukończenia Szkoły. Czesne zawiera również opłatę za egzamin końcowy i nie zmienia się przez cały czas trwania szkolenia.

UWAGA! Istnieje możliwość dostosowania czasu i formy szkolenia do indywidualnych potrzeb

Szkolenie w Szkole Psychoterapii DDA – od syndromu do źródła pomyślane jest tak, aby każdy mógł dobrać zarówno zakres, jak i tempo zdobywanych kwalifikacji do subiektywnie postrzeganych możliwości i potrzeb.
Udział w zajęciach można przerwać po dowolnym roku Szkoły. Udział w kolejnym uzależniony jest od ukończenia wcześniejszych.

Zapewniamy wysoką jakość nauczania oraz przyjazną twórczą atmosferę.