Rekrutacja na kolejną edycję jest otwarta - zapraszamy do przesyłania zgłoszeń.

  Do Szkoły zapraszamy absolwentów uczelni wyższych II stopnia (dyplom w dziedzinie nauk społecznych), a także, w uzasadnionych okolicznościach, absolwentów innych kierunków studiów wyższych.

Terminy edycji 2023:

 • trening interpersonalny: 5.10.2023 (czwartek godz. 18.00) - 8.10.2023 (niedziela godz. 16.00)
 • zjazd I - 18.11.2023 sobota 9.00-20.00
 • zjazd II - 16.12.2023 sobota 9.00-20.00
 • zjazd III - 13.01.2024 sobota 9.00-20.00
 • zjazd IV - 17.02.2024 sobota 9.00-20.00
 • zjazd V - 16.03.2024 sobota 9.00-20.00
 • zjazd VI - 13.04.2024 sobota 9.00-20.00
 • zjazd VII - 11.05.2024 sobota 9.00-20.00
 • zjazd VIII - 08.06.2024 sobota 9.00-20.00
 • zjazd IX - 13.07.2024 sobota 9.00-20.00

Rekrutacja odbywa się dwustopniowo poprzez:

 • wypełnienie ankiety kwalifikacyjnej, dostępnej po kliknięciu w przycisk "aplikuj teraz" widoczny poniżej
 • udział w rozmowie kwalifikacyjnej przed rozpoczęciem pierwszego zjazdu w Szkole (koszt rozmowy kwalifikacyjnej – 120 zł).

Koszt Szkoły Psychoterapii DDA

Płatności należy dokonywać na konto Stowarzyszenia Od-Do w tytule wpisując imię i nazwisko z dopiskiem: „edycja 2023" :

   Stowarzyszenie OD-DO
   ul. Młynarska 13 lok.U5
   01-205 Warszawa
   87 1750 0012 0000 0000 3997 7087
   BNPPL Warszawa

W ciągu 14 dni od podpisania umowy, Uczestnik zobowiązany jest wpłacić na konto szkoły bezzwrotną zaliczkę w kwocie 500 zł. Pierwsza wpłata uczestnika za udział w zajęciach zostaje pomniejszona o tę zaliczkę.

Koszt I roku wynosi 8500 zł.

Rok kształcenia Zawartość Ilość godzin Cena
I 9 zjazdów + trening interpersonalny 139 godzin szkoleniowych 8500 zł
II 8 zjazdów + trening terapeutyczny 236 godzin szkoleniowych 9500 zł
III 8 zjazdów + trening rozwoju osobistego 382 godziny szkoleniowe 9500 zł
IV 8 zjazdów + trening umiejętności rozstawania się 618 godzin szkoleniowych 9500 zł
W trakcie III i IV roku Superwizja indywidualna zewnętrznych klientów fakultatywnie 180 zł/godz.

Koszt udziału w Szkole Psychoterapii DDA obejmuje udział w zajęciach oraz w treningach wyjazdowych (w tym nocleg i wyżywienie). Cena obejmuje także wszystkie superwizje przypadków klinicznych prowadzonych w ramach stażu. Czesne nie zawiera opłaty za procedurę certyfikacji.

Wysokość opłat nie zmienia się przez cały czas trwania edycji szkolenia.

UWAGA! Istnieje możliwość dostosowania czasu i formy szkolenia do indywidualnych potrzeb.

Szkolenie w Szkole Psychoterapii DDA – od syndromu do źródła pomyślane jest tak, aby każdy mógł dobrać zarówno zakres, jak i tempo zdobywanych kwalifikacji do subiektywnie postrzeganych możliwości i potrzeb.

Udział w kolejnym roku szkolenia uzależniony jest od ukończenia wcześniejszych.

Przewidujemy możliwość "urlopu" - przerwy w trakcie szkolenia. Może on zostać udzielony studentowi po dowolnym roku Szkoły. Studenci decydujący się na urlop później niż po ukończeniu roku I - czyli po II lub III roku - mogą wrócić do Szkoły wyłącznie od początku II roku. Służy to zachowaniu merytorycznych reguł uczenia się i uwzględnieniu procesu grupowego w grupie szkoleniowej. Powtarzanie danego roku szkolenia jest darmowe.

Zapewniamy wysoką jakość nauczania oraz przyjazną twórczą atmosferę.