Psychoterapia zorientowana na Syndrom DDA:

  • jest modelem pracy psychoterapeutycznej, który akcentuje wagę ludzkiej przeszłości ujawniającej się w występujących obecnie objawach,
  • koncentruje się na zasobach i kompetencjach Klienta, otaczając troską jego deficyty,
  • praca terapeutyczna opiera się na akceptacji kompetencji Klienta, wsparciu jego odpowiedzialności za siebie i sprawczości w swojej sprawie,
  • celem terapii jest zaakceptowanie siebie takim, jakim się jest – Klient realizuje dokonując świadomych wyborów adekwatnie do swoich potrzeb, deficytów i możliwości.
  • głównym efektem terapii nie jest uzyskanie zmiany samo w sobie, lecz wzięcie odpowiedzialności za swoje wybory i ich konsekwencje.

Podejście zorientowane na syndrom DDA opiera się na założeniu, że wzrastanie w rodzinie dysfunkcjonalnej powoduje wykształcenie zespołu cech adaptacyjnych, które pozwalają przetrwać dzieciństwo, natomiast w życiu dorosłym stają się przeszkodą na drodze do samorozwoju i doświadczania życiowych satysfakcji.

Psychoterapeuta pracujący w tym nurcie pomaga więc dorosłemu Klientowi złączyć jego objawy emocjonalne, psychosomatyczne, społeczne itp. ze źródłem (relacjami z matką i ojcem), zidentyfikować mechanizmy funkcjonowania emocjonalnego i społecznego, a tym samym wspiera proces uwalniania się od krzywdy emocjonalnej doznanej od rodziców. Praca ta pozwala też klientowi uwolnić się od napięcia związanego z równoczesnym przeżywaniem poczucia krzywdy i poczucia winy. Terapia w tej orientacji ukierunkowana jest na odzyskanie przez Klienta poczucia własnej wartości/ważności i na wzięcie odpowiedzialności za swoje dorosłe życie poprzez odbudowywanie zaufania do samego siebie – swoich uczuć, wyborów i mądrości.

Podążając ścieżką najbardziej uznanych nurtów terapeutycznych, swoje koncepcje Szkoła czerpie z praktyki terapeutycznej i doświadczenia, podlegających na bezustannej refleksji oraz systematycznym i rzetelnym opisie. Inspiracje i odwagę wprowadzania autorskich metod pracy psychoterapeutycznej czerpiemy od mistrzów. Bliskie jest nam charakterystyczne dla Zygmunta Freuda założenie, że ludzka przeszłość w dużym stopniu kształtuje doświadczenie teraźniejszości. Znakomici praktycy, których prace także nas inspirują, to Milton Erickson, Carl Rogers, LeslieGreenberg, Fritz Perls, czy Irvin Yalom, a także „guru” podejścia systemowego: Murray Bowen, Salvador Minuchin, Haley, Virginia Satir i Paul Watzlawick.

Dążymy do tego, aby zarówno zaczerpnięte z innych koncepcji, jak i nasze autorskie rozwiązania bazowały nie na metodzie jako takiej, a na celu, którym jest zaktywizowanie Klienta i wsparcie go w braniu odpowiedzialności za własne decyzje.