Szkoła Psychoterapii DDA – od syndromu do źródła prezentuje autorską koncepcję pracy z Klientem DDA, wprowadzając własne rozwiązania ijavascript:; specyficzną terminologię, zapoznaje jednak również z powszechnie stosowanymi pojęciami i metodami diagnostycznymi, cojavascript:; ułatwiajavascript:; absolwentomjavascript:; komunikację z przedstawicielami innych kierunków terapeutycznych, z psychologami klinicznymi i psychiatrami.

Praktyczna nauka zawodu – uczenie się poprzez doświadczenie, wgląd i analizę procesów poznawczych.

Wiedza teoretyczna jest niezbędnym dopełnieniem, które pozwala integrować, rozumieć i stosować nabywane umiejętności. Dysponujemy miejscami stażowymi, ponieważ sami, jako praktycy prowadzimy Ośrodek Psychoterapii DDA. Dlatego szczególny nacisk kładziemy na zajęcia z PRAKTYKAMI aktualnie pracującymi z osobami identyfikującymi się z syndromem DDA. Program autorski, według których odbywa się nauka, opiera się na wieloletniej praktyce wykładowców i ich licznych sukcesach zawodowych.

Pełny program Szkoły Psychoterapii DDA – od syndromu do źródła trwa cztery lata. Opiera się na standardach PTP (minimum 250 godzin szkoleniowych, 130 godzin superwizji oraz 250 godzin pracy własnej).

I rok studenci przechodzą podstawowy kurs umiejętności grupowej pomocy psychologicznej. Jest to połączenie własnej terapii grupowej z uczeniem się podstaw pracy w grupie.

W I roku odbywają się wyjazdowy trening interpersonalny (40 godzin szkoleniowych) oraz 9 zjazdów po 11 godzin szkoleniowych (sobota 9-20).

Harmonogram zajęć III edycja Szkoły:

 • trening interpersonalny: 24-27.X.2019
 • zjazdy: 23 XI 2019; 21 XII 2019; 18 I 2020; 22 II 2020; 21 III 2020; 18 IV 2020; 23 V 2020; 20 VI 2020; 11 VII 2020.

Harmonogram zajęć IV edycja Szkoły:

 • trening interpersonalny: 30.I-2.II.2020
 • zjazdy: 7 III 2020; 8 III 2020; 4 IV 2020; 5 IV 2020; 9 V 2020; 10 V 2020; 6 VI 2020; 7 VI 2020; 12 VII 2020.

II i III rok odbywają się zajęcia teoretyczne i praktyczne dające specjalistyczne umiejętności terapeutyczne w nurcie orientacji na syndrom DDA. Studenci zdobywają też wiedzę o współczesnych kierunkach psychoterapeutycznych w kontekście pracy zorientowanej na syndrom DDA. Osoby z syndromem DDA/DDD stanowią 90% dorosłych klientów/pacjentów oferty psychoterapeutycznej w Polsce. Szukając pomocy psychologicznej/psychiatrycznej, zgłaszają objawy (depresja, nerwica, lęk, zachowania kompulsywne itp.) i mieszczą się w diagnozie osobowości zależnej, borderline itp. To, co pozwoli im uwolnić się od objawu - to praca ze źródłem problemu. Jak to robić w praktyce? Tego można nauczyć się w naszej Szkole.

Cele nauki w tym roku to:

 • nabycie/poszerzenie umiejętności pracy psychoterapeutycznej z uwzględnieniem specyfiki klienta z syndromem DDA
 • uświadomienie sobie istoty znaczenia, jakie ma źródło problemów i destrukcyjnych mechanizmów obronnych w diagnozie klienta i motywowaniu go do pracy nad sobą,
 • nabycie umiejętności wyznaczania celów pracy terapeutycznej i kierunkowania zgodnie z tymi celami oraz potrzebami/możliwościami klienta,/li>
 • wzmocnienie/pogłębienie kompetencji w roli psychoterapeuty pracującego z osobami reprezentującymi syndrom DDA,
 • poznanie metody systemowej pracy psychoterapeutycznej z DDA i trening w jej stosowania.

Każdy rok obejmuje osiem 20-godzinnych zjazdów weekendowych, odbywających się raz w miesiącu (piątek 17-21, sobota 9-20, niedziela 9-14) oraz 40 godzinny trening kończący dany etap szkolenia.

Od III roku uczestnicy mogą ubiegać się o bezpłatny staż w dwuletnim programie terapeutycznym Stowarzyszenia Od-Do

Harmonogram zajęć II rok I i II edycja Szkoły:

 • zjazdy: 12-14 IV 2019; 10-12 V 2019; 7-9 VI 2019; 12-14 VII 2019; 13-15 IX 2019; 11-13 X 2019; 15-17 XI 2019; 13-15 XII 2019;
 • trening terapeutyczny: 23-26 I 2020.

IV rok poświęcony jest superwizji pracy psychoterapeutycznej studentów z klientami indywidualnymi. Jego głównym celem jest dogłębne zapoznanie się z programem systemowej pomocy psychoterapeutycznej dla DDA i nabycie umiejętności jej stosowania.

IV rok obejmuje osiem 20-godzinnych zjazdów weekendowych, odbywających się raz w miesiącu (piątek 17-21, sobota 9-20, niedziela 9-14) oraz 40 godzinny trening umiejętności rozstawania się.

Po każdym semestrze studiujący spotykają się z koordynatorem szkolenia i wymieniają uwagi na temat zajęć oraz postępów studenta. Prowadzący szkolenie zapoznają też studenta ze swoimi opiniami i ocenami dotyczącymi jego osobistych predyspozycji do roli psychoterapeuty zorientowanego na syndrom DDA.

Wyjątkowym elementem oferty szkoleniowej jest możliwość podjęcia z Klientami w Naszym Ośrodku pracy terapeutycznej, prowadzonej pod regularną nieodpłatną superwizją. To co wyróżnia nasze programy szkoleniowe, to specyficznie ukierunkowane doświadczenie kliniczne Zespołu Dydaktycznego w obszarze pracy z klientem identyfikującym się z syndromem DDA.

Więcej informacji – patrz zakładka Rekrutacja

Ukończenie Szkoły Psychoterapii DDA

Ukończenie Szkoły związane jest z uzyskaniem Certyfikatu. Uzyskanie go wymaga spełnienia następujących warunków:

 • zrealizowanie pełnego programu Szkoły,
 • uzyskanie pozytywnej weryfikacji wiedzy z zakresu specyfiki procesu psychoterapii zorientowanej na syndrom DDA, w oparciu o wyniki przeprowadzanych testów,
 • przedstawienie prezentacji przypadku, złożona w formie pisemnej i pozytywnie zaopiniowana przez grono superwizorów Szkoły Psychoterapii DDA – od syndromu do źródła,
 • uzyskanie rekomendacji superwizora prowadzącego.

UWAGA! W uzasadnionych przypadkach superwizorzy Szkoły mogą uzależnić wydanie „Certyfikatu” od przebycia indywidualnej psychoterapii u wskazanego przez nich psychoterapeuty.