12 października w Cambridge - refeksje po spotkaniu

12 października byliśmy w Cambridge  – czas na krótkie podsumowanie "mini - warsztatu: Zawód - Przydatny Psychoterapeuta".

 Mieliśmy dwa główne cele podczas spotkania:

 - prezentację programu psychoterapeutycznego adresowanego do osób  wzrastających w rodzinach dysfunkcjonalnych (syndrom DDA/DDD); 

 - zaproszenie do uczenia się zawodu psychoterapeuty  „przydatnego”  czyli specyficznie przygotowanego do adekwatnej pomocy psychologicznej  (psychoterapii) świadczonej osobom z syndromem DDA/DDD

Uczestnicy „mini warsztatu” okazali się grupą niezwykle różnorodną  pod każdym względem – a tym co ich łączyło, to było doświadczenie  wzrastania w rodzinie dysfunkcjonalnej. Ci z nich, którzy  pracują/szykują się do pracy psychoterapeutycznej mają za sobą lub są w  trakcie własnej terapii dla DDA/DDD. 

 Co było ważne?

Przede wszystkim fakt, że na Wyspach Brytyjskich pomoc psychologiczna  dla DDA oparta jest na 12 Krokach . Podobnie jak w Irlandii  (Stowarzyszenie Od -Do w latach 2014/2015 realizowało z partnerem irlandzkim  projekt „Razem w Trosce o DDA), nawet jeśli pojawia się  autorski pomysł i realizatorzy są certyfikowanymi psychoterapeutami  (dowolnego nurtu),  praca w grupie terapeutycznej zakłada przerobienie 12 Kroków (patrz wspólnota DDA/AA/ itp.).

Nasza bardzo krótka prezentacja podejścia do pracy z DDA/DDD, niewielka odsłona konstrukcji naszego programu terapeutycznego, budziła emocje, uruchamiała myślenie, owocowała zadawaniem wielu pytań. A w efekcie zakończyła się refleksją, kiedy taki program powstanie „Tam”, w Anglii.
My nieustająco dążymy do popularyzacji Naszej metody i filozofii pracy z DDA/DDD. Bardzo ostrożnie licząc mamy ponad 700 adeptów programu pomocy psychologicznej dla MDDA – 18-26 lat (każdy uczestnik przechodzi przez 240 godzin psychoterapii grupowej, 80 godzin psychoterapii  indywidualnej, 32 godziny psychologicznych warsztatów edukacyjnych i 40 godzin treningu interpersonalnego i 40 godzin treningu konstruktywnego rozstawania). Od 4 lat podobną ofertę realizujemy dla grupy DDA/DDD Plus  – w której są uczestnicy powyżej 27 lat.  I takich adeptów mamy już  ponad 25-u.

Uczestnikom „mini warsztatu” w Cambridge  serdecznie dziękujemy za tak ogromną otwartość, aktywność i wyjątkową  atmosferę, a Piotrowi Karpińskiemu za zaproszenie nas i zorganizowanie spotkania. Liczymy, że w przyszłości będą kolejne.