Cezary Biernacki, szkoleniowiec Szkoły Psychoterapii OD-DO - o sobie

Cezary Biernacki

Gdybym miał sam o sobie coś napisać, nie wiem kiedy powstałaby ta notatka.  Jednak przekonany o potrzebie pojawienia się takiej informacji, dociskany przez „czynniki zewnętrzne” uporządkowałem myśli i oto, co wyszło:

Jestem psychoterapeutą, charyzmatycznym szkoleniowcem, docenianym za indywidualne podejście, profesjonalizm i zaangażowanie. Prowadzę indywidualną i grupową psychoterapię dla Dorosłych Dzieci Alkoholików. Zrealizowałem wiele szkoleń, podnoszących   wiedzę i kwalifikacje psychoterapeutów na temat pracy terapeutycznej z osobami z syndromem DDA.

Dla mnie człowiek, jego skomplikowana, złożona natura jest inspiracją do nieustającego rozwoju i poszukiwania sposobów na zrozumienie mechanizmów ludzkiego postępowania, po to, by móc jak najskuteczniej pomagać. Wiem, że bagaż bolesnych doświadczeń z dzieciństwa nie musi determinować reszty życia, że biorąc odpowiedzialność za swoje życie, można uzyskać poczucie własnej wartości, godności, spokoju i bezpieczeństwa.
W pracy zawodowej stawiam na korzystanie zarówno z wiedzy, jak i własnego doświadczenia oraz z siły pracy zespołowej. Zależy mi na tym, żeby jak najwięcej osób uzyskało profesjonalną pomoc.  

Zachowując dystans do samego siebie, lubię żartować, że jestem jak Andrzej Kmicic, bohater „Trylogii” Henryka SienkiewiczaJ. Swoje własne, niejednokrotnie trudne doświadczenia życiowe przekułem na pasję pomagania innym, która w konsekwencji stała się moją pracą zawodową.

Punktem wyjścia do miejsca, w którym jestem obecnie, była moja własna terapia. Dzięki niej odkryłem, że mogę i chcę pomagać innym. Aby robić to profesjonalnie, w pełni wykorzystując dotychczasowe doświadczenie, własną intuicję i wrażliwość na drugiego człowieka, zdobyłem kompletną wiedzę i konieczne w tym zakresie umiejętności. Ukończyłem studia w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim, Szkołę Trenerów Warsztatu Psychologicznego rekomendowanego przez PTP. Byłem współzałożycielem Ruchu Samopomocowego dla DDA w Polsce, wieloletnim Liderem Klubu Pracy Młodych, jestem wiceprzewodniczącym Komisji Dialogu Społecznego ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Od ponad 20 lat jestem zaangażowany w pomoc terapeutyczną dla DDA, w szczególności w ramach powołanego we współpracy z Anną Seweryńską i Joanną Dembną Stowarzyszenia Od-Do. Mam swój wkład w autorski program psychoterapeutyczny dla młodych (18-26 lat) DDA, który jest wizytówką Od-Do. Byłem inicjatorem oferty psychoterapeutycznej Stowarzyszenia dla DDA plus (osób powyżej 27 roku życia).

Praca z osobami DDA  (zwłaszcza młodymi) zainspirowała mnie do zainteresowania się ich funkcjonowaniem na rynku pracy i znaczeniem tej sfery życia dla ich osobistego rozwoju. Ukończywszy organizowany przez Urząd Pracy m.st. Warszawy cykl szkoleń uzyskałem tytuł „Lidera Klubu Pracy” i zdobyłem kompetencje, aby szkolić w dziedzinie poszukiwania właściwej ścieżki zawodowej i osadzania się na rynku pracy. Zajęcia z tego zakresu zajęły bardzo ważną pozycję w ofercie edukacyjnej Stowarzyszenia Od-Do. Pozwoliły nam realizować programy unijne, także we współpracy z partnerem zagranicznym.

Od lat pełnię funkcję prezesa Stowarzyszenia. Dzięki moim umiejętnościom, w szczególności gotowości brania odpowiedzialności i podejmowania ryzyka w dążeniu do realizacji śmiałych celów w sferze przedsięwzięć biznesowych, a także dzięki zaangażowaniu społecznemu – Stowarzyszenie Od-Do istnieje w świadomości instytucji publicznych, wśród których cieszy się niesłabnącym szacunkiem i uznaniem. Niewątpliwe wpływ na to mają również moje wystąpienia w mediach, gdzie jako ekspert ds. DDA mam możliwość edukować o problemie DDA, czyniąc go coraz bardziej znanym i zrozumiałym dla jak najszerszego kręgu odbiorców.

Podobna idea przyświeca mi w uruchomieniu Szkoły Psychoterapii DDA. Wieloletnia praca terapeutyczna z osobami z syndromem DDA, a w szczególności doświadczenia szkoleniowe dla profesjonalistów, sprawiły, że zasób wiedzy
i kompetencji domaga się przekazania go dalej, innym ludziom, zainteresowanym niesieniem pomocy terapeutycznej Dorosłym Dzieciom Alkoholików.