Joanna Dembna - szkoleniowiec Szkoły Psychoterapii DDA - o sobie

Kompetencje  - magister profilaktyki społecznej i resocjalizacji, absolwentka  Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji (obecnie ISNS) UW  oraz rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne Szkoły  Trenerów Warsztatów Psychologicznych; uczestniczka szeregu szkoleń: dla  członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz dla  profilaktyków; wiedzę i inspiracje czerpie od różnych nauczycieli (np.  Anna Maria Seweryńska, Cezary Biernacki, Monika Sowicka).  

Praca  – początkowo pracowała jako psychoterapeutka uzależnień; wraz z Anną  Seweryńską i Cezarym Biernackim założyła Stowarzyszenie Od-Do; od  kilkunastu lat rozwija w nim kompetencje psychoterapeutki DDA, trenerki,  autorki programów profilaktycznych, terapeutycznych, edukacyjnych i  szkoleniowych; jest autorką licznych publikacji, zajmuje się  profilaktyką, a w ostatnich latach także przekazywaniem swojej wiedzy i  doświadczenia innym osobom zajmującym się pomaganiem, traktując to jako  kolejny, naturalny  krok w rozwoju zawodowym; jego pierwszym etapem było  współprowadzenie programu "W stronę profesjonalizacji pracy z MDDA"  oraz udzielanie młodszym kolegom i koleżankom superwizji koleżeńskiej. 

Słowa – wizytówki: przyjaźń, rozwój, natura, rodzina, wolność, odpowiedzialność, psy i koty oraz inne stworzenia duże i małe,  muzyka (aktualnie jazz i etno), sport: pływanie, rower, wędrówki  górskie, Kaszuby, Bieszczady, joga, wrażliwość na siebie i innych oraz –  coraz częściej – sztuka.