Pierwszy rok w Szkole Psychoterapii DDA

Nauka  w szkołach psychoterapii z reguły zaczyna się od jakichś form doświadczenia grupowego. Tak zwany rok zerowy służy poznaniu potencjalnych uczestników szkolenia i rozpoznaniu ewentualnych barier czy ograniczeń uniemożliwiających na ten moment ich dalsze kształcenie w dziedzinie psychoterapii. Zajęcia mają charakter szkoleniowy, chociaż w doświadczeniu uczestników dominuje poczucie, że biorą udział w treningu interpersonalnym bądź terapeutycznym, czy wręcz w terapii grupowej. Oferta roku zerowego naszej szkoły została jednak wzbogacona o jednoznacznie rozpoznawalne doświadczenie uczenia się roli współ/prowadzącego/ej szkoleniowej grupy „terapeutycznej”. Jest to wyjątkowa okazja do przyjrzenia się sobie zarówno jako uczestnikowi, jak też jako prowadzącemu/ej grupę. Uczestnicy uczą się brania i oddawania odpowiedzialności, formułowania celu swoich interwencji oraz dobierania metod pracy adekwatnie wobec potrzeb i gotowości klienta. Zarazem jednak cały czas doświadczają życzliwej uwagi i „opieki” ze strony prowadzących szkolenie. Takie podejście pozwala połączyć perspektywy – zarazem poczuć i zobaczyć, jakie interwencje są skuteczne (z punktu widzenia terapeuty) i co one znaczą (dla klienta).


Dzięki takiej formie uczenia,  od początku łączymy teorię z praktyką, a uczestnik już na pierwszym roku nabywa realnych umiejętności i pogłębia świadomość siebie w roli psychoterapeuty. Nawet jeśli wydaje się to skokiem na głęboka wodę, to skok ten odbywa się zawsze w asyście doświadczonych „ratowników”. Dlatego pakiet edukacyjny roku zerowego zatytułowaliśmy „Pierwsza Pomoc Psychologiczna”.


Dla osób, które z różnych względów nie zdecydują się brać udziału w kolejnych etapach szkolenia, zdobędą na roku zerowym dobre doświadczenia: auto-diagnozę wewnętrznych barier, wgląd w siebie jako potencjalnego psychoterapeuty grupowego, a także zdobędą konkretne umiejętności przydatne w prowadzeniu grupy.