Szkoła Psychoterapii DDA

Ponad 20 lat doświadczeń w terapii i wspieraniu rozwoju osobistego DDA i DDD doprowadziło nas do momentu, w którym postanowiliśmy podzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami z innymi osobami zainteresowanymi pracą terapeutyczną z DDA i DDD. Efektem tej decyzji jest powołanie do życia Szkoły Psychoterapii DDA – Od syndromu do źródła – kompleksowej, specjalistycznej oferty szkoleniowej dla czynnych profesjonalistów i osób przygotowujących się do pracy psychoterapeutycznej. 

Pragniemy wyposażyć naszych adeptów w wiedzę i umiejętności niezbędne, aby mogli samodzielnie i w pełni profesjonalnie uprawiać psychoterapię, twórczo łącząc dorobek istniejących szkół psychoterapeutycznych. Metoda, którą proponujemy i której uczymy, to synteza dwóch rodzajów oddziaływań – terapii grupowej i indywidualnej. Terapia grupowa daje Klientom możliwość doświadczenia akceptacji i wsparcia ze strony grupy rówieśniczej. W trakcie spotkań indywidualnych mogą oni natomiast doświadczyć korekcyjnie działającej relacji z terapeutą jako „dobrym rodzicem” – życzliwym, zainteresowanym i dającym przestrzeń na doświadczanie zarówno sukcesów, jak problemów i porażek. 

Dbamy o to, aby także uczestnicy Szkoły DDA przekonali się, jak ważne są warunki, w których ma przebiegać osobisty rozwój – także w sferze kompetencji zawodowych. Zapewniamy atmosferę bezpieczeństwa i życzliwości sprzyjającą podejmowaniu wyzwań, próbowaniu nowych rozwiązań, ryzykowaniu nowych zachowań.

Za niezwykle ważny dla przebiegu uczenia się kompetencji psychoterapeutycznych uważamy właściwy dobór formuły zajęć do potrzeb i możliwości grupy szkoleniowej na różnych etapach jej działania. Dlatego pierwszy rok szkolenia to praktyczny kurs umiejętności pomocy psychologicznej. Ma on formę współprowadzonej przez uczestników grupy terapeutycznej. W jej trakcie uczestnicy mają możliwość zbadania i zweryfikowania osobistej motywacji i gotowości do podjęcia roli psychoterapeuty. Mogą też rozpoznać swoje potrzeby w obszarze samorozwoju i pracy nad sobą.

Do Szkoły DDA zapraszamy studentów ostatniego roku i absolwentów studiów II stopnia oraz studiów podyplomowych kierunków społecznych, a także psychoterapeutów i osoby zajmujące się czynnie pomocą psychologiczną. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny – 604 485 045 – lub mailowy kontakt@szkoladda.org