Uruchomiliśmy nabór do pierwszej w Polsce Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii DDA

Zapraszamy wszystkich chętnych do rozpoczęcia nauki w Szkole Psychoterapii DDA – Od Syndromu do Źródła. Pełny program Szkoły Psychoterapii DDA – od syndromu do źródła trwa cztery lata. Opiera się na standardach PTP (minimum 250 godzin szkoleniowych, 130 godzin superwizji oraz 250 godzin pracy własnej). Przygotowuje specjalistów do samodzielnego i profesjonalnego uprawiania psychoterapii w pracy z osobami dotkniętymi syndromem DDA.