Zapraszamy Was do wspólnego obejrzenia filmu "Mój rower"

Zapraszamy Was do wspólnego obejrzenia filmu "Mój rower" pod kątem ilustracji relacji w dysfunkcjonalnej rodzinie. Wspólne oglądanie będzie znakomitą okazją do sprawdzenia sposobów diagnozy i rozpoznawania cech syndromu DDA/DDD. Będzie okazją do zobaczenia, w jaki sposób można odczytywać specyficzny przekaz w relacji pomiędzy ojcem alkoholikiem, a synem DDA i wnukiem DDD, a także przyjrzeniem się na ile czytelny i zrozumiały jest dla każdego z nas problem, co jest krzywdą a co poczuciem winy u bohaterów filmu...


Film może być też okazją do autodiagnozy sposobu myślenia/odbierania/ rozumienia/ interpretowania i formułowania hipotezy/celu w pracy psychoterapeutycznej z osobami z syndromem DDA/DDD.