Pierwszy rok w Szkole Psychoterapii DDA

Nauka  w szkołach psychoterapii z reguły zaczyna się od jakichś form doświadczenia grupowego. Tak zwany rok zerowy służy poznaniu potencjalnych uczestników szkolenia i rozpoznaniu ewentualnych barier czy ograniczeń uniemożliwiających na ten moment ich dalsze kształcenie w dziedzinie psychoterapii. Zajęcia mają charakter szkoleniowy, chociaż w doświadczeniu uczestników dominuje poczucie, że biorą udział w treningu interpersonalnym bądź terapeutycznym, czy wręcz w terapii grupowej.