Zapraszamy na wydarzenie: "Diagnozować - ale po co?"

Diagnozę uznaje się zazwyczaj za konieczny, wręcz oczywisty element pracy z klientem psychoterapii. Od niej zaczynamy, ona decyduje o tym, jak terapeuta rozumie sytuację klienta, jakie obierze kierunki pracy terapeutycznej. Nie wszystko jednak jest tu jasne.

 

Pierwszy rok w Szkole Psychoterapii DDA

Nauka  w szkołach psychoterapii z reguły zaczyna się od jakichś form doświadczenia grupowego. Tak zwany rok zerowy służy poznaniu potencjalnych uczestników szkolenia i rozpoznaniu ewentualnych barier czy ograniczeń uniemożliwiających na ten moment ich dalsze kształcenie w dziedzinie psychoterapii. Zajęcia mają charakter szkoleniowy, chociaż w doświadczeniu uczestników dominuje poczucie, że biorą udział w treningu interpersonalnym bądź terapeutycznym, czy wręcz w terapii grupowej.