Zapraszamy na wydarzenie: "Diagnozować - ale po co?"

Diagnozę uznaje się zazwyczaj za konieczny, wręcz oczywisty element pracy z klientem psychoterapii. Od niej zaczynamy, ona decyduje o tym, jak terapeuta rozumie sytuację klienta, jakie obierze kierunki pracy terapeutycznej. Nie wszystko jednak jest tu jasne.